การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารงานบุคคล
เลขที่หนังสือส่ง :
2267
ลงวันที่ :
12-07-2561
เรื่อง :
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
รายละเอียด:
ด้วย สพป.ลพบุรี เขต ๒ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต ๒ (อาคารท่ามะนาว) ขอเรียนเชิญประธานกลุ่มทุกกลุ่มโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก