การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
นโยบายและแผน
เลขที่หนังสือส่ง :
2335
ลงวันที่ :
11-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
รายละเอียด:
รายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก