การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
อำนวยการ
เลขที่หนังสือส่ง :
2334
ลงวันที่ :
11-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
รายละเอียด:
ตามที่ สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มไปเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมนี้เพื่อให้ตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งในวันประชุมครั้งต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1  || ดาวน์โหลด2 || 
กลับหน้าหลัก