การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
ตรวจสอบภายใน
เลขที่หนังสือส่ง :
ตสน.
ลงวันที่ :
10-07-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์กรอกข้อมูล ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
รายละเอียด:
รายละเอียด ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2 แจ้งโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามแบบ ที่ web site สพป.ลพบุรี เขต 2 (มุมบนขวามือ)จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนใดยังไม่ได้กรอกข้อมูลฯ เนื่องจากจะต้องนำข้อมูลฯรายงานให้ สพฐ.ทราบ หากโรงเรียนไม่รายงานจะไม่มีข้อมูลรายโรงเรียนส่ง สพฐ.จึงแจ้งประชาสัมพันธ์กรอกข้อมูล โดยด่วนที่สุด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
กลับหน้าหลัก