การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
เลขที่หนังสือส่ง :
1615
ลงวันที่ :
17-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง,บ้านทรัพย์เจริญ,บ้านหนองโกวิทยา,บ้านมะกอกหวาน,บ้านห้วยสาราม เรื่อง การดำเนินการจัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รายละเอียด:
การดำเนินการจัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1  || ดาวน์โหลด2 || 
กลับหน้าหลัก