การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารงานบุคคล
เลขที่หนังสือส่ง :
1594
ลงวันที่ :
16-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผอ.รร.ที่มีอัตราจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ครั้งที่ 2
รายละเอียด:
รายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1  || ดาวน์โหลด2 ||  ดาวน์โหลด3
กลับหน้าหลัก