การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลขที่หนังสือส่ง :
1592
ลงวันที่ :
15-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561
รายละเอียด:
ด้วย องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Tobacco breaks hearts” ในโอกาสดังกล่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบุหรี่ จึงขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยร่วมกันสร้างกระแสในประเด็น “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” เพื่อแสดงถึงผลกระทบของบุหรี่ ซึ่งเป็นต้นเหตุ ของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก