การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
เลขที่หนังสือส่ง :
0005
ลงวันที่ :
15-05-2561
เรื่อง :
เรียนเชิญ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สปอ.พัฒนานิคม(เดิม) ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม ร.ร.วัดหนองนา ร.ร.ซอย 19/2 ขวา ร.ร.ซอย 17/2 ซ้าย ร.ร.ช่องสาริกา ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ ซอย 12/4 ซ้าย ร.ร.บ้านดีลัง ร.ร.บ้านมะนาวหวาน ร.ร.บ้านหนองปีกนก ร.ร.บ้านคลองกลุ่ม ร.ร.บ้านคลองสาริกา ประชุม
รายละเอียด:
เรียนเชิญ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สปอ.พัฒนานิคม(เดิม) ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม ร.ร.วัดหนองนา ร.ร.ซอย 19/2 ขวา ร.ร.ซอย 17/2 ซ้าย ร.ร.ช่องสาริกา ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ ซอย 12/4 ซ้าย ร.ร.บ้านดีลัง ร.ร.บ้านมะนาวหวาน ร.ร.บ้านหนองปีกนก ร.ร.บ้านคลองกลุ่ม ร.ร.บ้านคลองสาริกา และข้าราชการบำนาญ ผอ.ล้วน กองแก้ว นายวิชิต ฉมังลาภ ประชุม วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองนา
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก