การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
เลขที่หนังสือส่ง :
1582
ลงวันที่ :
11-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตามรายชื่อดังแนบ) เรื่อง การสำรวจความเร็วอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ที่ใช้เครือข่าย Uninet
รายละเอียด:
การสำรวจความเร็วอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ที่ใช้เครือข่าย Uninet
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1
กลับหน้าหลัก