การส่งหนังสือราชการผ่านเครือข่าย Internet
กลุ่ม/หน่วย :
บริหารงานบุคคล
เลขที่หนังสือส่ง :
1569
ลงวันที่ :
11-05-2561
เรื่อง :
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหาสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติม
รายละเอียด:
ด้วย สพป.ลพบุรี เขต 2 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติม จำนวน 37 อัตรา ผู้ประสงค์ขอย้าย ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดแนบไฟล์มานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
ดาวน์โหลด1  || ดาวน์โหลด2 || 
กลับหน้าหลัก