โรงเรียนบ้านเขาขวาง สนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหว ...
Update :6 เมษายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ปฏิรูปการศึกษา สู่ศตวรรษที่ ...
Update :30 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

ท่านรองฯอำนาจ คุ้มสุภา รอง ผอ สพป.ลพบุรี เขต ๒ และ ...
Update :24 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ ให้เกียรต ...
Update :24 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ เตรียมควา ...
Update :23 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ได้จัดงานพิธีมอบประกาศนียบั ...
Update :17 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

การพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงห้องประชุม และต้อนรับคณะก ...
Update :7 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว และคณะครูและนักเรียน ช่ว ...
Update :3 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...