โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์จัดกิจกรรมลงแขกดำนาโรงเรียน ...
Update :21 สิงหาคม 2558
ดูรายละเอียด...

ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาคฯ กิจกรรมเ ...
Update :19 สิงหาคม 2558
ดูรายละเอียด...

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำน ...
Update :12 สิงหาคม 2558
ดูรายละเอียด...

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้ ...
Update :12 สิงหาคม 2558
ดูรายละเอียด...

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการเดชชัย สรรพ ...
Update :29 กรกฏาคม 2558
ดูรายละเอียด...

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการเดชชัย สรรพร ...
Update :11 สิงหาคม 2558
ดูรายละเอียด...

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกิจกรรมว ...
Update :12 สิงหาคม 2558
ดูรายละเอียด...

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นายจิรายุ สิทธิปัญญา  ...
Update :11 สิงหาคม 2558
ดูรายละเอียด...