โรงเรียนบ้านเขาขวางได้จัด “กิจกรรมโตอีกปี” ให้กั ...
Update :16 กรกฏาคม 2561
ดูรายละเอียด...

วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเขาขวางเ ...
Update :14 กรกฏาคม 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านเขาขวางเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการพูด ...
Update :9 กรกฏาคม 2561
ดูรายละเอียด...

กองลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านเขาขวาง จัดกิจกร ...
Update :5 กรกฏาคม 2561
ดูรายละเอียด...

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดร.วรรณา ช่องดารากุล  ...
Update :5 กรกฏาคม 2561
ดูรายละเอียด...

ขอขอบคุณ คณะกรรมการ กตปน. นำโดย ท่านผอ.วันชัย คำนิ ...
Update :11 กรกฏาคม 2561
ดูรายละเอียด...

ันนี้ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสุ่มเลือก รร.บ้านทุ่งต ...
Update :20 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านท่ากรวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ...
Update :18 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียด...