โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกา ...
Update :26 พฤษภาคม 2559
ดูรายละเอียด...

นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยดี ...
Update :20 พฤษภาคม 2559
ดูรายละเอียด...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาอินรท์ร่วมแข่งขัน เ ...
Update :20 พฤษภาคม 2559
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่อง ...
Update :19 พฤษภาคม 2559
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนั ...
Update :13 พฤษภาคม 2559
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เข้ารับรางวัลสถานศึกษาสีขา ...
Update :25 เมษายน 2559
ดูรายละเอียด...

นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประ ...
Update :27 มีนาคม 2559
ดูรายละเอียด...

วันที่ 23 มี.ค.59 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ จัดกิจกรร ...
Update :23 มีนาคม 2559
ดูรายละเอียด...