โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ ...
Update :9 มิถุนายน 2559
ดูรายละเอียด...

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ ...
Update :8 มิถุนายน 2559
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์มอบถังน้ำขนาด 1500 ลิตรให้ก ...
Update :6 มิถุนายน 2559
ดูรายละเอียด...

รายการ 108 พันไมล์สายใยสู่ชมชน ได้มาถ่ายทำหลักปรัช ...
Update :31 พฤษภาคม 2559
ดูรายละเอียด...

ครูจงใจ ใจหาญ มอบผ้าประดับอาคารให้กับโรงเรียนบ้านว ...
Update :1 มิถุนายน 2559
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์นำนักเรียนร่วมเดินรณรงค์วัน ...
Update :31 พฤษภาคม 2559
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุ ...
Update :27 พฤษภาคม 2559
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา เ ...
Update :26 พฤษภาคม 2559
ดูรายละเอียด...