ด้วยโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ซึ่งเป็นศูนย์อาเซียนศึกษ ...
Update :22 กรกฏาคม 2559
ดูรายละเอียด...

คณะครู นักเรียนโร่งเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ร่วมกันทำบุ ...
Update :15 กรกฏาคม 2559
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านวังตาอินท์ได้ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
Update :10 กรกฏาคม 2559
ดูรายละเอียด...

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรม  ...
Update :8 กรกฏาคม 2559
ดูรายละเอียด...

หน่วยควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา (นคก.88) ร ...
Update :1 กรกฏาคม 2559
ดูรายละเอียด...

ลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ  ...
Update :1 กรกฏาคม 2559
ดูรายละเอียด...

รงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถ ...
Update :28 มิถุนายน 2559
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านเขาขวาง เป็นโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้ ...
Update :25 มิถุนายน 2559
ดูรายละเอียด...