News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2

วันนี้ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสุ่มเลือก รร.บ้านทุ่งตาแก้ว เป็นตัวแทนอำเภอชัยบาดาล ในการตรวจรับการประเมิน รร.ส่งเสริมสุขภาพฯ ค
 
วันนี้ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสุ่มเลือก รร.บ้านทุ่งตาแก้ว เป็นตัวแทนอำเภอชัยบาดาล ในการตรวจรับการประเมิน รร.ส่งเสริมสุขภาพฯ ค
20 มิถุนายน 2561
   ันนี้ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสุ่มเลือก รร.บ้านทุ่งตาแก้ว เป็นตัวแทนอำเภอชัยบาดาล ในการตรวจรับการประเมิน รร.ส่งเสริมสุขภาพฯ

ภาพกิจกรรม วันนี้ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสุ่มเลือก รร.บ้านทุ่งตาแก้ว เป็นตัวแทนอำเภอชัยบาดาล ในการตรวจรับการประเมิน รร.ส่งเสริมสุขภาพฯ ค