News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่ากรวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศ ในการประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑ ที่ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ
 
โรงเรียนบ้านท่ากรวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศ ในการประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑ ที่ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ
18 มิถุนายน 2561
   โรงเรียนบ้านท่ากรวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศ ในการประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑ ที่ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม โรงเรียนบ้านท่ากรวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศ ในการประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑ ที่ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ