News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2

นายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง
 
นายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง
7 ธันวาคม 2560
   โรงเรียนวัดโคกสลุงได้ต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคมตามโครงการนายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

ภาพกิจกรรม นายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง