News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาขวางยินดีต้อนรับ ผอ.อภิศักดิ์ พาณิชย์กุล คสส.โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดลพบุรี ที่มาเยี่ยมเยี่ยนโรงเรียนของเรา
 
โรงเรียนบ้านเขาขวางยินดีต้อนรับ ผอ.อภิศักดิ์ พาณิชย์กุล คสส.โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดลพบุรี ที่มาเยี่ยมเยี่ยนโรงเรียนของเรา
7 ธันวาคม 2560
   โรงเรียนบ้านเขาขวางยินดีต้อนรับ ผอ.อภิศักดิ์ พาณิชย์กุล คสส.โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดลพบุรี ที่มาเยี่ยมเยี่ยนโรงเรียนของเรา

ภาพกิจกรรม โรงเรียนบ้านเขาขวางยินดีต้อนรับ ผอ.อภิศักดิ์ พาณิชย์กุล คสส.โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดลพบุรี ที่มาเยี่ยมเยี่ยนโรงเรียนของเรา