News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาขวาง ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ อบจ.จังหวัดลพบุรี ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเรา
 
โรงเรียนบ้านเขาขวาง ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ อบจ.จังหวัดลพบุรี ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเรา
7 ธันวาคม 2560
   โรงเรียนบ้านเขาขวาง ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ อบจ.จังหวัดลพบุรี ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเรา

ภาพกิจกรรม โรงเรียนบ้านเขาขวาง ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ อบจ.จังหวัดลพบุรี ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเรา