ขอขอบคุณ คณะกรรมการ กตปน. นำโดย ท่านผอ.วันชัย คำนิ ...
Update :11 กรกฏาคม 2561
ดูรายละเอียด...

ันนี้ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีสุ่มเลือก รร.บ้านทุ่งต ...
Update :20 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านท่ากรวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ...
Update :18 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียด...

คณะครูนักเรียนจากท่าหลวงวิทยานำโดยคุณครูพะยอม ไชยส ...
Update :13 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียด...

.ขอขอบคุณผอ.สุชาดา วิเชียรศรี และคณะ ฯ สพป.ลบ.2 แน ...
Update :17 กุมภาพันธ์ 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนวัดโคกสลุงจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนซึ่งแ ...
Update :8 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนวัดโคกสลุงได้ต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แ ...
Update :7 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านเขาขวาง ได้มีโอกาศต้อนรับ ท่าน พลเอกดา ...
Update :7 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียด...